[1]
Kodirov Shukhratbek Kutbidinovich and Khojiboev Mukhiddin Shodimukhammedovich, “Improvement of internal audit in budgetary organizations”, IJSSIR, vol. 11, no. 06, pp. 147–150, Jun. 2022.