EDUCATING GIFTED STUDENTS IN STEM EDUCATION

Authors

  • Khakimov T Kokand SPI teacher

Keywords:

Student, education, STEM, talent, system, Higher education, future, science, world.

Abstract

In this article, the issue of training talented students in the STEM field of education in preparation for modern professions is highlighted, which originates from the current education policy.

References

2021 yil sentyabr. Raqamli transformatsiyaning oliy ta’limni o‘rganish bo‘yicha ilovalari. Xose Migel Korreya de Arauxo Freire

«STEAM ta’lim texnologiyasidan maktabgacha ta’lim-tarbiya tizimida foydalanish imkoniyatlari» Raxmonova Maftuna Otajon Qizi may 2022

Dilyorjon Solijonov Zoirjon o‘g‘li Qo‘qon Universiteti Stem ta’lim tizimi va unda xorijiy tillarni o‘qitish science and eduction scentific journal march2021/volume 2 lessue 3

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya ISSN: 2181-1776 fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi Gulshoda Ergasheva Dilshoda Boltaboyeva steam yondashuv orqali o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish “bilig – ilmiy faoliyat” nashri | http://bilig.academiascience.org

Texnologiya fanini o‘qitishda STEAM ta’limiy yondashuvi, uning ilmiy- nazariyva amaliy ahamiyati

"STEAM talim tizimi nima?" https://www.integer.uz/steam

What is the STEAM education system?" https://www.integer.uz/steam

. J.G`.Yo`ldoshev, M.K.Shirinov, F.I.Ochilov "Pedagogik diagnostika" o`quv metodik qo`llanma T.:2014

O`tkir Tolipov, Dilnoz Ro`ziyeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" «Toshkent innovatsiya-ziyo» T.: 2019

https://hozir.org Iqtidorli o’quvchilarni o’qitish.2022. 1-yanvar

https://baxtiyor.uz Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash masalasiga doir mulohazalar. 20-dekabr.2020.

https://www.fayllar.org 29-aprel 2022 Stem ta’lim. Iqtidorli o’quvchilarni o’qitish.

https://fayllar.org 12- noyabr.2021. Iqtidorli o’quvchilarni o’qitish

Downloads

Published

2022-12-01