PROSPECTS FOR THE USE OF INTERNATIONAL STANDARDS IN ASSESSING THE QUALITY OF AUDIT WORK

Authors

  • O. Kushmatov Independent researcher of Tashkent State University of Economics

Keywords:

Audit quality, auditor responsibilities, financial statements, consistency, comparability, global consistency, credibility.

Abstract

This article highlights the issues of assessing the quality of work of audit organizations and further improving its level. Opinions were also formed about the importance of international standards in improving the quality of audit work. In particular, proposals and recommendations were developed to maximize the level of audit work quality by following international auditing standards.

References

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. -Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - 104 б.

Law of the Republic of Uzbekistan LRU-677. 2021 year 25 february.

article.

Голосов О. В., Гутцайт Е. М. Аудит: концепция, программа, стандарты, контроль, эффективность, кризис. — М.: Бухгалтерский учет, 2005.

Кондрашова Н.Г. Институциональный подход к обеспечению и контролю качества аудита на уровне аудиторской организации: автореф. дис. ... кан. экон. наук : 08.00.12. - M, 2014.

Очилов, Ф. Ш. (2020). Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати, 56.

Қўзиев, И., & Очилов, Ф. (2024). АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(04), 40-46.

Downloads

Published

2024-05-31