REGULATORY DOCUMENTS ON ENHANCING THE INFLUENCE AND NATIONALITY OF THE UZBEK LANGUAGE

Authors

  • Khamrayev Fozilbek Yuldoshevich Doctoral student of Karshi State University

Keywords:

nationality, own words, borrowed words, mixing of languages, writing, spelling, lexicon, language reform, normative documents.

Abstract

In this article, attention is paid to the development of the Uzbek language, the issues of its nationality, graphic and lexical problems that exist in the Uzbek language in different periods, and the efforts aimed at their solution are highlighted. Also, there was an opinion about the government's decisions on increasing the prestige of the Uzbek language as a state language and practical work aimed at ensuring their implementation.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сонли “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz

Шукуров О. Замонавий ўзлашмалар эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини. Монография. – Қарши: Интеллект, 2022. – Б. 17.

Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. Ўнинчи жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2011. – Б. 525.

Ҳожиев А. ва бошқалар. Ўзбек тили лексикологияси. ¬– Тошкент: 1981. – Б. 128.

Усмонов О., Ҳамидов Ш. Ўзбек тили лексикаси тарихидан материаллар (ХIХ асрнинг охири – ХХ асрнинг бошлари). – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 162, 165, 273.

1921-йил январида бўлғон биринчи Ўлка ўзбек тили ва имло қурултойининг чиқарғон қарорлари. – Тошкент: Туркистон Жумҳуриятининг давлат нашриёти, 1922. – Б. 18

Жамолхонов Ҳ., Сапаев Қ. Имло муаммолари. – Тошкент: 2007, – Б. 54.

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд. – Тошкент: 2006, – Б. 129.

Миртожиев М., Маҳмудов Н. Тил ва маданият. – Т.: Ўзбекистон, 1992. – Б. 70.

Ўзбек тилининг бирлашган имлоси тўғрисида 1-имло ва терминология қурултойи резолуцияси ва ЎзССЖ МИК қарорлари. –Т.: Қизил Ўзбекистон. 1934. – Б. 27.

Янги орфография проекти тасдиқланди. Қизил Ўзбекистон. 1940. 9-июль.

Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдли. III жилд. Тилшуносликнинг назарий ва амалий муаммолари бўйича танланган мақолалар. – Тошкент: Академнашр. 2012. –Б. 37.

Ўзбекистон Республикасининг 931-ХII сон “Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини жорий этиш тўғрисида”ги Қонуни. // www.lex.uz

Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 6 майдаги 71-I сон “Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини жорий этиш тўғрисида”ги Қонунига ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги Қонуни. // www.lex.uz

Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 24 августдаги 339-сон “Ўзбек тилининг асосий имло қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни. // www.lex.uz

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-4797-сонли “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 декабрдаgi 984-сон “Давлат тилини ривожлантириш департаменти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори. // www.lex.uz

Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 29-январдаги 40-сон “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Атамалар комиссиясининг фаолиятини ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. // www.lex.uz

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 мартдаги 139-сон “Ўзбек тили ва адабиёти бўйича фундаментал ва амалий тадқиқотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. // www.lex.uz

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаgi ПФ-6084-сон “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz

https://yuz.uz/uz/news/lugatlar--tilimiz-xazinasining-bebaho-gavharlaridir---

Shukurov O. Mustaqillik davri o‘zlashmalarining qisqacha izohli lug‘ati. – Qarshi: Intellekt, 2022.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 7 июндаги ЎРҚ-776-сон “Реклама тўғрисида”ги Қонуни. // www.lex.uz

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 28 сентябрдаги 592-сон “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилишда давлат тилини билиш даражасини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори. // www.lex.uz; Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 15 августдаги 386-сон “Географик объектларга ном бериш тартибининг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қарори. // www.lex.uz

Downloads

Published

2024-03-20

How to Cite

Khamrayev Fozilbek Yuldoshevich. (2024). REGULATORY DOCUMENTS ON ENHANCING THE INFLUENCE AND NATIONALITY OF THE UZBEK LANGUAGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 8.036, 13(03), 43–49. Retrieved from https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/2346